Oskrbovalnica
Odjava | 0

Splošni pogoji poslovanja

S sistemom naročanja kmetijskih in drugih pridelkov in izdelkov preko spletnega portala organiziramo skupnostno naročanje pridelkov in izdelkov.

1. POSLOVANJE

Namen in cilj spletnega portala je povezovanje kmetij in drugih ponudnikov kmetijskih pridelkov s končnimi kupci, z namenom zagotavljanja koristi in ugodnosti za vse sodelujoče strani. Vsi deležniki delujemo z namenom spodbujanja večje lokalne, ekološke in zdrave kmetijske pridelave ter promocije zdravega načina življenja in s tem tudi zagotavljanja večje samooskrbe. V ta namen je zasnovan projekt OSKRBOVALNICA, katerega člani se ukvarjajo z organizacijo in promocijo priprave, objave, obdelave in izvedbe naročil s strani kupcev-naročnikov, ki jih v obliki združenih količin brez osebnih podatkov posreduje partnerskim kmetijam oz. ostalim ponudnikom-dobaviteljem.

1.1. Ponudba kmetijskih pridelkov in izdelkov drugih ponudnikov

Ponudba se spreminja in jo postopoma nadgrajujemo.

Trenutno vključuje:

 • Zelenjava
 • Sadje
 • Sokovi
 • Kruh in peciva
 • Žita, moke in kaše
 • Mleko in mlečni izdelki
 • Olja
 • Gobe
 • Testenine
 • Med
 • Oreščki
 • Vina

Pridelki in izdelki v projektu se lahko naročajo izključno preko spletnega portala, ki smo ga za te potrebe razvili. V primeru, da spletno naročanje zaradi tehničnih ali katerihkoli drugih težav ne deluje, oz. ne dovoljuje oddaje naročila, lahko kupci izjemoma oddajo naročilo preko elektronske pošte.

2. NAROČANJE IN SPLOŠNI POGOJI

 • Pridelki in izdelki v projektu » OSKRBOVALNICA » se lahko naročajo izključno preko spletnega portala.
 • Ob naročilu vas bomo prosili, da vnesete svoje podatke: ime in priimek, telefon, e-pošta, pošta bivanja. Za nakup preko obrazca se je potrebno predhodno prijaviti oz. registrirati. S klikom na gumb “Oddaj naročilo”, bo naročilo oddano in pri nas zabeleženo, kupec-naročnik pa bo potrdilo o izvedbi nakupa-naročila prejel z obvestilom po e-pošti.
 • Z vašimi podatki skrbnik spletnega portala ravna zaupno; po e-poštnem naslovu vam pošilja obvestilo o novi dostavi, potrdilo o naročilu, informacije o dostavi in vse druge morebitne podatke ali informacije. Telefonsko številko pa se potrebuje za morebitne dodatne dogovore vezane na dostavo naročila in opomnike.
 • Potrditev naročila pomeni, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev, ki so navedeni v tem pravilniku, in da sprejemate pogoje nakupa.
 • Naročilo oziroma rezervacija se oddaja v slovenskem jeziku in zavezuje tako organizatorje v sklopu projekta kot kmeta, ponudnika in kupca-naročnika. Naročilo je shranjeno v elektronski obliki v informacijskem sistemu projekta (spletnemu portalu).
 • Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno ali v celoti) lahko odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih izdelkov zmanjka oz. jih ni več na zalogi, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če bi prišlo do očitne napake v ceniku.
 • Ob morebitnih nejasnostih in ostalih dilemah, vezanih na naročilo, vas bomo takoj obvestili po e-pošti oz. telefonu in se potrudili najti ustrezno zadovoljivo rešitev.
 • Izjavljamo, da nismo odgovorni za občasno nedelovanje programske opreme spletnega naročanja ali spletnih strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Katera koli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani in spletne trgovine, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

3. SKLEPANJE NAROČIL

 • Naročanje izdelkov preko spletnega naročanja se realizira neposredno med kupcem in kmetijo oz. ponudnikom, ki je naveden za vsak pridelek v spletnem naročilu. Strankam le omogočamo, da preko ponudbe in naročila v spletnem portalu sklenejo naročilo z dobaviteljem.
 • Avtomatsko poslana e-pošta s potrdilom o prejemu naročila ni potrdilo ali zagotovilo, da je izdelek na zalogi ali da se je pričela vršiti odprema, ampak povpraševalce (naročnike) v potrdilu obvestimo, da je sistem prejel povpraševanje in da bomo povpraševanje vseh zainteresiranih naročnikov združili v skupno naročilo oz. skupno rezervacijo in ga brez osebnih podatkov posredovali kmetom. Ko nam kmet potrdi dejansko razpoložljivost naročene zaloge, ki jo je predhodno rezerviral za sistem naročanja, bomo posredovali naročnikom e-pošto, v kateri jih bomo obvestili, da je za prevzem naročenih izdelkov vse pripravljeno, kar se smatra za dokončno pisno potrditev kupčevega naročila oz. rezervacija za nakup blaga na dostavnem mestu.
 • Za prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila uporabljamo sistem preverjanja z vpisom obveznih polj in kljukico za strinjanje s pogoji poslovanja, kar pomeni dvojno potrditev naročila pred samo dejansko izvedbo naročila.
  Naročilo se sklepa v slovenskem jeziku, sklene pa se lahko preko spletne trgovine v sistemu za naročanje, po telefonu ali po elektronski pošti. Sklenjena naročila se v elektronski obliki arhivirajo v informacijskem sistemu projekta. Naročnik lahko pridobi kopijo naročila z zahtevo po elektronski pošti na naslov: info@oskrbovalnica.si

4. ZAUPNOST PODATKOV in VARSTVO INTELEKTUALNE TER INDUSTRIJSKE LASTNINE

 • Z vašimi podatki se ravna zaupno; po e-poštnem naslovu vam spletni portal pošilja obvestilo o novi dostavi, potrdilo o naročilu, informacije o dostavi in vse druge morebitne podatke ali informacije. Telefonsko številko se potrebuje za morebitne dodatne dogovore vezano na dostavo naročila in opomnik.
 • Podatki, ki jih posreduje naročnik, so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 in 177/20)) in Zakonu o varstvu potrošnikov – (ZVPot, Uradni list RS, št. 14/03).
 • Ekipa projekta » OSKRBOVALNICA « zagotavlja, da v nobenem primeru ne bo brez pisnega dovoljenja odstopila ali odtujila zasebnih podatkov naročnikov. Podatki naročnikov so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatke bomo posredovali izključno ponudnikom, s katerimi je sklenjen dogovor o izvedbi in dostavi naročila. Z oddanim naročilom naročnik izrecno privoljuje v tak postopek.
 • Ob naročilu potrebujemo ime in priimek, naslov elektronske pošte, mobilno telefonsko številko naročnika in pošto bivanja. To nam omogoča izpolnjevanje naročil in sprotno obveščanje o obdelavi naročil. Osebni podatki se bodo uporabili predvsem za namene obveščanja o akcijah in posebnih ponudbah ter o izboljšavah ponudbe.
  Če informacij naročnik ne želi prejemati, se lahko odjavi tako, da nam to sporoči na naslov: info@oskrbovalnica.si
 • Osebne (kontaktne) podatke naročnika (kupca) bomo posredovali ponudnikom izključno za namen izvedbe konkretnega naročila, torej dostave in prodaje naročenega blaga.
  Ponudniki podatkov ne hranijo ali posredujejo naprej, temveč jih po zaključeni dostavi uničijo. Uporabijo jih izključno za komunikacijo z uporabniki v zvezi s poslovanjem v okviru Oskrbovalnice.

5. PRAVNO OBVESTILO - VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE in INDUSTRIJSKE LASTNINE

 • Blagovne znamke in logotipi pravnih oseb, kmetij oz. ponudnikov dobaviteljev so njihova last, pri njihovem varovanju se uporabljajo določbe Zakona o industrijski lastnini in Zakona o varstvu konkurence.

6. CENE, PLAČILO IN VELJAVNOST PONUDBE

 • Vse cene v sklopu sistema samooskrbe so v evrih (EUR) in že vsebujejo DDV. Cene se določajo za vsako dostavo posebej in veljajo od dneva objave za naročanje do zaključka dostave.
 • Naprošamo kupce-naročnike, da sporočijo vsako napako, ki bi jo zaznali v zvezi s cenami artiklov.
 • Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Slike izdelkov so simbolične in ne odražajo nujno v celoti dejanskega stanja ponudbe.

6.1 Način plačila

 • Naročnikom zaradi načina delovanja sistema samooskrbe, v katerem se želimo izogniti posrednikom, račun za izstavljeno blago izda kmetija oz. ponudnik sam - v svojem imenu za svoj račun.
 • Plačilo je možno samo ob prevzemu blaga z gotovino, druge oblike plačila niso možne. Fizične in pravne osebe plačajo z gotovino v enkratnem znesku ob prevzemu blaga. Naročnik naročeno blago plača z gotovino ob prevzemu na licu mesta in sicer posameznemu ponudniku oz. kmetiji, ki izdelke pripelje.
 • Stroški pakiranja gredo v breme dobavitelja oz. kmetije. Stroški pakiranja in embalaže so všteti v ceno.
 • V primeru, da gre za partnersko kmetijo oz. ponudnika pavšalista, velja po prevzemu naročila spisek s podatki o dotičnem naročilu, kot potrdilo, da je član poravnal naročene pridelke/izdelke oz. svoje obveznosti do kmeta. Vsak naročnik lahko tudi v primeru naročila izdelkov pri ponudniku pavšalistu zahteva račun.
 • Naročeno blago bodo kmetje kot navedeno v naročilnici dostavili le na v naprej znane lokacije po Republiki Sloveniji.
 • Organizator ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani partnerske kmetije.

7. DOSTAVA BLAGA, DOBAVNI ROK IN POŠTNINA

 • Dostava je v primeru osebnega prevzema brezplačna in se je ne plača v nobenem primeru.
 • V primeru dostave na željen naslov, v primeru, da je mogoče organizirati dostavno službo (ustreznost razdalje, razpoložljivost prostovoljcev…) se naročniku po predhodnem dogovoru zaračuna strošek dostave.
 • Izdelki bodo dostavljeni na predhodno objavljeno lokacijo z vsemi podatki in v skladu s pogoji prodaje, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.
 • Rok dobave je vedno naveden na obrazcu za naročanje. V vsakem primeru bo naročnik obveščen po elektronski pošti o roku dobave izdelkov, ki jih je naročil.

8. UGODNOSTI ZA NAROČNIKE

 • Uporabnik v sistemu samooskrbe projekta postaneš s svojim prvim oddanim naročilom. Prijava v sistem je pogoj za naročanje, prinaša pa prednosti pri obveščanju o različnih akcijah.
 • V skladu s poslanstvom in vizijo, bodo v ponudbi kvalitetni, sveži in k ekološki ali sonaravni pridelavi zavezani pridelki in izdelki za zdrav način življenja, h katerim se bomo trudili dodati tudi posamezne akcije. Ugodnosti v objavljenih akcijah veljajo za vse kupce brez izjeme.

9. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA

Naročniku pripada pravica, da tekom zbiranja naročil kadarkoli odstopi od naročila. Vendar je dolžan o tem obvestiti projektno ekipo »OSKRBOVALNICA« preko e-pošte info@oskrbovalnica.si

 • Priporočamo, da morebitne spremembe izvedete vsaj dva dni pred dostavo.
 • Naročnik ima tudi možnost, da na samem prevzemnem mestu (dostavi) odkloni blago oz. odstopi od nakupa, v primeru da blago ne ustreza vizualno ali po kvaliteti temu, kar je naročil oz. ima druge utemeljene razloge za neprevzem naročenih pridelkov oziroma izdelkov.
 • Pri pravočasnem odstopu od nakupa preko e-pošte ne nastanejo nobeni stroški za naročnika. V primeru vračila blaga ali zavrnitve prevzema blaga na licu mesta se uporabijo določila iz poglavja o reklamacijah.

10. REKLAMACIJE

 • Blago se na dostavnem mestu kupuje po sistemu videno kupljeno. Naročnik je dolžan pri prevzemu naročenega blaga, pregledati njegovo vsebnost, videz in v kolikor je to možno, tudi kvaliteto,. V primeru poškodb oz. neustreznosti naročenega blaga je naročnik to dolžan takoj na licu mesta javiti kmetu.
 • Naročnik lahko, kot je napisano zgoraj, zaradi neustreznosti blago zavrne oz. ga ne prevzame.

10.1 Reklamacija izdelkov

 • Skrbnik spletnega portala ni lastnik pridelkov, niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih posamezni ponudniki ponujajo preko spletne strani po znižani ceni. Zato skrbnik ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastale pri uporabi izdelkov oz. storitev. Za vse reklamacije, ki se nanašajo na kupljeno blago se je potrebno obrniti na dotično partnersko kmetijo oz. ponudnika, kupcu-naročniku pa bomo sporočili ustrezne podatke dotične partnerske kmetije oz. ponudnika. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s pridelki oz. proizvodi, ki jih dostavi ponudnik oz. partnerska kmetija, je odgovoren izključno proizvajalec oz. ponudnik (lastnik proizvoda) oz. ponudnik storitve.
 • Reklamacije pridelkov oz. izdelkov so stvar pridelovalca, ponudnika oz. dotične partnerske kmetije. Vse morebitne reklamacije rešujeta izključno naročnik živil in ponudnik v zakonsko določenem reklamacijskem roku.

11. ŠKODA

 • Skrbnik projekta ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe pridelkov oz. izdelkov partnerske kmetije oz. ponudnika.

12. TOČNOST INFORMACIJ

 • Skrbnik projekta si prizadeva, da bi spletna stran vključevala samo točne in verodostojne informacije. Vendar so lahko te informacije nepopolne ali napačne tudi zaradi tehničnih ali drugih razlogov, zato ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in napake, ki bi morebiti lahko ob tem nastale. Pridružuje si pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v primeru, da se to izkaže za potrebno.

13. OSTALO

 • Za poslovanje s poslovnimi partnerji kmeti oz. ponudniki in kupci-naročniki veljajo izključno pogoji, navedeni v teh “SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA”.
 • “SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA” se objavljeni na spletni strani portala. Naročnik lahko poda zahtevo za kopijo. Izgovora, da ne pozna “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA”, ne upoštevamo.
 • “SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA” stopijo v veljavo takoj po prejemu oz. objavi na spletni strani https://oskrbovalnica.si/
  Vsakokratne spremembe, dopolnila, dodatki itd. “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA” so objavljeni na strani https://oskrbovalnica.si/. Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na elektronski pošti info@oskrbovalnica.si.
 • Na zgornji e-naslov nam lahko pošljete tudi vaše predloge, mnenja in pohvale.
 • Za vsa naročila in poslane predloge se vam iskreno zahvaljujemo.